Ľubica Vlková

 

Maľba

"Tvorím vo svojom ateliéri v Nemšovej, ktorý mi poskytuje blízkosť rodiny, z ktorej čerpám veľa inšpirácie a zároveň sa v ňom viem presúvať do rôznych dôb, miest, fantazijných rovín emócii."

 
 

Fotografia

"Inakosť je pre mňa výzva, milujem ju. Je len v nás, v našej hlave, v našom srdci a je dar, vedieť sa vyjadriť, akoukoľvek formou."

 
 
Ľubica Vlková

Do výtvarnej tvorby vkladám svoje myšlienky, pocity, smútok, vášeň, bolesť, radosť, dokonalosť, nedokonalosť, realitu dnešnej doby, ale aj  dôb dávnych, snivých. Plátno je pre mňa scéna, na ktorú vstupujem bosá a nahá.

 

Kontakt

Ďakujem, že ste sa prišli pozrieť na moje portfólio. V prípade záujmu mi napíšte spravu:

Thanks for submitting!